Účtovníctvo Kežmarok

Súkromná účtovná kancelária

Pár slov o nás ...

Oblasť účtovníctva, daní a miezd je z pohľadu legislatívy jedna z najdynamickejších. Služby pre našich klientov vykonávame v súlade so zákonom o účtovníctve, všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií tak, aby sa oni mohli venovať tomu najdôležitejšiemu "ich podnikaniu".

Dlhoročné skúsenosti v ekonomickom odbore a viacstupňová kontrola je našou aj Vašou veľkou výhodou. Práve vďaka tomu vieme garantovať Vašu spokojnosť.

Všetky Vaše starosti s účtovaním a ostatnou byrokraciou môžete prenechať nám. V plnej miere sa staráme o fyzický kontakt a o komunikáciu s úradmi.

Účtovná kancelária Kežmarok ponúka komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd a pridruženej agendy.

Čo ponúkame?
Podvojné účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

Ponúkame vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva s cieľom poskytnúť verný obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky, ktorá predstavuje splnenie si zákonnej povinnosti v intenciách príslušnej účtovnej legislatívy. Súčasná legislatíva upravujúca účtovníctvo obsahuje mnoho nástrah a preto je dôležité, aby ste sa v tejto oblasti mohli spoľahnúť na správneho partnera.

Našim klientom poskytujeme komplexný servis začínajúci odovzdaním účtovných dokladov a končiaci zostavením daňového priznania a účtovnej závierky.

Mám záujem
Daňové priznania

Daňové priznanie

V súčasnosti existuje viacero druhov daňových priznaní pre fyzické alebo právnické osoby v súlade s platnými predpismi a vo väčšine prípadov je nutné ich podávať elektronicky. Spracovanie daňových priznaní pre všetky typy daní a komunikácia s daňovým úradom.

  • Daň z príjmov fyzickej osoby / právnickej osoby
  • Daň z pridanej hodnoty (DPH)
  • Daň z motorových vozidiel
Mám záujem
Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Vedenie mzdovej agendy je jednou z hlavných povinností takmer každého podnikateľského subjektu, ktorý zamestnáva čo by len jedného zamestnanca.

Na mesačnej báze sa kompletne postaráme o Vašu mzdovú agendu, o prihlásenie/odhlásenie vašich zamestnancov, komunikujeme za vás so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a mnoho ďalších pridružených činností.

Mám záujem

Benefity pre klientov

Keďže svet účtovníctva nie je iba čierny a biely, môžu u našich klientov nastať rôzne situácie. Preto v súvislosti s našimi primárnymi službami poskytujeme viaceré benefity. Nemáme obavu prezentovať našu prácu a prebrať za ňu zodpovednosť.

Poradenská činnosť

Pre zvýšenie efektivity a podporu podnikania našich klientov sme pripravení vždy poradiť v súvislosti s našimi službami.

Komunikácia s úradmi

Zabezpečíme všetku papierovú alebo elektronickú komunikáciu s dotknutými inštitúciami od daňového úradu, až po zdravotné poisťovne.

Zastúpenie pri kontrole

V prípade kontroly zo strany daňového úradu alebo sociálnej poisťovne zastupujeme klienta elektronicky alebo v mieste kontroly.

Asistencia pri audite

Príprava podkladov pre potreby auditu, fyzická asistencia auditorovi a dodatočná úprava výročnej správy sú pre nás samozrejmosťou.

Poistenie zodpovednosti

Kto robí, robí aj chyby. Reálne situácie, voči ktorým chránime nás, aj nášho klienta poistením zodpovednosti za škodu.

Vypracovanie štatistík

Na požiadanie vieme vypracovať všetky potrebné štatistické výkazy vyžadované Štatistickým úradom Slovenskej republiky.